เกี่ยวกับเราAbout Us

 • ความเป็นมาของบริษัทCompany profile

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษหนังสือพิมพ์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร แบบเรียน แผ่นพับ แผ่นแทรก ใบปลิวโฆษณา

  โรงงานผลิตกระดาษของ ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มดำเนินการผลิตกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แบบเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 125,000 ตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยเป็นการผลิตที่ใช้กระดาษเก่ามารีไซเคิล 100% ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรป่าไม้ในการ ผลิตกระดาษ

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในเครือกลุ่มเจริญอักษร ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายกระดาษ และอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  C.A.S. Paper mill is a leading paper manufacturer for printing media such as newspaper, book, magazine, textbook, brochure and leaflets.

  Our paper mill is located in Singburi province in central of Thailand. It was first produced paper in 1994. Our current annual production capacity is 125,000 tons. We are one of the largest recycle based paper mill in the country.

 • ความเป็นมาของบริษัทCompany profile

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษหนังสือพิมพ์สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร แบบเรียน แผ่นพับ แผ่นแทรก ใบปลิวโฆษณา

  โรงงานผลิตกระดาษของ ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มดำเนินการผลิตกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แบบเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 125,000 ตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย โดยเป็นการผลิตที่ใช้กระดาษเก่ามารีไซเคิล 100% ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรป่าไม้ในการ ผลิตกระดาษ

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในเครือกลุ่มเจริญอักษร ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายกระดาษ และอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  C.A.S. Paper mill is a leading paper manufacturer for printing media such as newspaper, book, magazine, textbook, brochure and leaflets.

  Our paper mill is located in Singburi province in central of Thailand. It was first produced paper in 1994. Our current annual production capacity is 125,000 tons. We are one of the largest recycle based paper mill in the country.

 • พันธกิจMission

  เราคือผู้ผลิตกระดาษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพในภูมิภาคเอเชีย และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

  เราดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  We are a leading publication paper mill in Asia, deliver the right quality product and service that meet customer’s expectation at all times.

  We run the business with health, safety  and environmental mindset.

 • วิสัยทัศน์ Vision

  เราจะเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของลูกค้า เป็นผู้ผลิตกระดาษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

  C.A.S. Paper Mill will be the first choice supplier, be the most competitive and efficient paper mill, continuously bringing the best value to our stakeholders.

 • ผู้ถือหุ้นShareholders

  กลุ่มเจริญอักษรเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วัชรพล จำกัด

  Our major shareholder consist of C.A.S. Group, Bangkok Bank Plc. and Vacharaphol Co., Ltd.

TOP // ͹ banner // ͹ banner