เกี่ยวกับเราAbout Us

 • ความเป็นมาของบริษัทCompany profile

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษบรรจุภัณฑ์และกระดาษอนามัย
  โรงงานผลิตกระดาษของ ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มดำเนินการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ตั้งแต่ปี
  พ.ศ.
  2537 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 130,000 ตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยโดยเป็นการผลิตที่ใช้กระดาษเก่ามารีไซเคิล 100%
  ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรป่าไม้ในการผลิตกระดาษ

  ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ ได้ขยายการผลิตกระดาษน้ำตาล เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
  ที่มีแนวโน้มใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งของลูกค้า และเพิ่มการผลิตกระดาษอนามัย
  30,000 ตัน ต่อปี เพื่อให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในเครือกลุ่มเจริญอักษร ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายกระดาษและอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  C.A.S. PAPER MILL CO., LTD. A manufacturer of printing and writing, packaging and sanitary paper.
  Singburi Mill is located in Singburi province in central of Thailand. It was established in 1994. At present,Its production
  capacity is 130,000 MT per year by using advance technology with 100% recycling process.

  At present, C.A.S. Paper Mill has successfully launched a new product, lightweight,kraft paper, to support
  the demand of the packaging industry, which tends to use more of lightweight packaging paper to optimize packaging
  and logistic costs including tissue paper production line with the capacity of 30,000 MT per year to cover more products' ranges.

 • ความเป็นมาของบริษัทCompany profile

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษบรรจุภัณฑ์และกระดาษอนามัย
  โรงงานผลิตกระดาษของ ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มดำเนินการผลิตกระดาษพิมพ์เขียน ตั้งแต่ปี
  พ.ศ.
  2537 ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 130,000 ตันต่อปี ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยโดยเป็นการผลิตที่ใช้กระดาษเก่ามารีไซเคิล 100%
  ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรป่าไม้ในการผลิตกระดาษ

  ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ ได้ขยายการผลิตกระดาษน้ำตาล เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
  ที่มีแนวโน้มใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งของลูกค้า และเพิ่มการผลิตกระดาษอนามัย
  30,000 ตัน ต่อปี เพื่อให้ครอบคลุมในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในเครือกลุ่มเจริญอักษร ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายกระดาษและอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  C.A.S. PAPER MILL CO., LTD. A manufacturer of printing and writing, packaging and sanitary paper.
  Singburi Mill is located in Singburi province in central of Thailand. It was established in 1994. At present,Its production
  capacity is 130,000 MT per year by using advance technology with 100% recycling process.

  At present, C.A.S. Paper Mill has successfully launched a new product, lightweight,kraft paper, to support
  the demand of the packaging industry, which tends to use more of lightweight packaging paper to optimize packaging
  and logistic costs including tissue paper production line with the capacity of 30,000 MT per year to cover more products' ranges.

 • พันธกิจMission

  เราคือผู้ผลิตกระดาษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพในภูมิภาคเอเชีย และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

  เราดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  We are a leading publication paper mill in Asia, deliver the right quality product and service that meet customer’s expectation at all times.

  We run the business with health, safety  and environmental mindset.

 • วิสัยทัศน์ Vision

  เราจะเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของลูกค้า เป็นผู้ผลิตกระดาษสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

  C.A.S. Paper Mill will be the first choice supplier, be the most competitive and efficient paper mill, continuously bringing the best value to our stakeholders.

 • ผู้ถือหุ้นShareholders

  กลุ่มเจริญอักษรเป็นผู้ถือหุ้นหลัก ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วัชรพล จำกัด

  Our major shareholder consist of C.A.S. Group, Bangkok Bank Plc. and Vacharaphol Co., Ltd.

TOP // ͹ banner // ͹ banner