ติดต่อเราContact Us

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)C.A.S. Paper Mill Co.,Ltd. (Head Office)

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
1 Charoenrat, Thung Wat don,
Sathon, Bangkok 10120

66(0)2 307 8559

66(0)2 307 8560

โรงงานสิงห์บุรีSingburi Mill

เลขที่ 64/3 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลโพกรวม
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
64/3 Moo 3 Asian Highway Road, Phokruam,
Muang Singburi, Singburi 16000

66(36) 531-111

66(36) 531-100

TOP // ͹ banner // ͹ banner