โรงงานสิงห์บุรี

Standard Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Improved Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์แบบเรียน นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Singburi Mill

 

Standard Newsprint

End-uses: Newspaper, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

Improved Newsprint

End-uses: School text book, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

รอบรั้วโรงงานNews

กิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน มิถุนายนกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน มิถุนายน

24 มิ.ย. 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด นำอาหารกลางวัน และไอศกรีมมาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประโชติการาม โดยมีพนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายนเข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน                     วันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด นำอาหารกลางวัน และไอศกรีมมาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประโชติการาม โดยมีพนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายนเข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน                     

กิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน พฤษภาคมกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน พฤษภาคม

27 พ.ค. 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานในเดือนพฤษภาคม พนักงานร่วมทำกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อกำไรสัมฤทธิ์ ทำบุญถวายสังฆทานหลวงพ่อดวง ที่วัดทอง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน                                                                                                       วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานในเดือนพฤษภาคม พนักงานร่วมทำกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อกำไรสัมฤทธิ์ ทำบุญถวายสังฆทานหลวงพ่อดวง ที่วัดทอง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน                                                                                                       

กลุ่มเจริญอักษรC.A.S. Group

 
  
 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.singburi.go.th

 

 

Singburi Thailand

www.singburi.go.th

มาตรฐานที่เราได้รับCertificate center

TOP // ͹ banner // ͹ banner