กระบวนการผลิตProduction Process

โรงงานกระดาษสิงห์บุรี

ข้อมูลทั่วไปของอุปกรณ์และเครื่องจักร

- เริ่มเดินเครื่องจักร  
ในปี พ.ศ. 2537                                                                                               
- กำลังการผลิตเครื่องเตรียมเยื่อกระดาษ
150,000 เมตริกตันต่อปี
- ผู้ผลิตเครื่องจักรเตรียมเยื่อกระดาษ Voith ประเทศเยอรมนี
- กำลังการผลิตเครื่องผลิตกระดาษ 125,000 เมตริกตันต่อปี
- ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตกระดาษ  Valmet ประเทศฟินแลนด์
- ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์   45, 48.8, 55 แกรม
   
   

 

 วัฏจักรและกระบวนการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์

       เราผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์จากกระดาษรีไซเคิลโดยการรวบรวมเศษกระดาษเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตกระดาษอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ใหม่ที่พร้อมสำหรับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จากนั้นกระดาษเหล่านี้จะถูกส่งไปยังโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และจัดจำหน่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไป หลังจากหนังสือพิมพ์ได้ถูกอ่านเสร็จแล้วจะถูกเก็บรวบรวมกลับมาเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานผลิตกระดาษอีกครั้ง

ดังนั้น กระบวนการผลิตของเราจึงไม่มีการใช้เยื่อกระดาษจากไม้ใหม่ นับว่าเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง


 

 

 

Singburi Mill

Overview of our equipment and its technology

 

- Start operation 
1994                                                                                             
De-inking plant Capacity
150,000 Mt. / Year   
De-inking technology two stages De-inking system by Voith ( Germany)
Paper machine capacity   125,000 Mt. / Year 
- Paper machine technology   Twin wired machine by Valmet ( Finland)
- Substance basis weight  45, 48.8, 55 g/m2
   

 

Paper Production Process

Our company emphasizes on the usage of recycled paper as the main raw materials for our manufacturingOur paper has been widely used by leading publishers and printers and distributed to customers 

 

 

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner