กิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน พฤษภาคมกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานในเดือนพฤษภาคม พนักงานร่วมทำกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อกำไรสัมฤทธิ์ ทำบุญถวายสังฆทานหลวงพ่อดวง ที่วัดทอง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

    

     

                                   

                                             

     

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานในเดือนพฤษภาคม พนักงานร่วมทำกิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อกำไรสัมฤทธิ์ ทำบุญถวายสังฆทานหลวงพ่อดวง ที่วัดทอง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

    

     

                                   

                                             

     

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner