มอบผ้าห่มกันหนาวและกระดาษทิชชู่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงมอบผ้าห่มกันหนาวและกระดาษทิชชู่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

     บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษสิงห์บุรี) มอบผ้าห่มกันหนาวและกระดาษทิชชู่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการยากไร้ในชุมชน ดังนี้

     ตำบลบางมัญ เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2562

     ตำบลบางกระบือ เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2562

     ตำบลโพกรวม เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2562

     ตำบลน้ำตาล เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2562

ขอขอบคุณ คุณกมลชนก จิตรื่น บริษัท เอส.เอส.พี. ยูนิฟอร์ม จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ปักโลโก้ลงบนผ้าห่มกันหนาว

 

                 

                

                 

                

                 

               

                 

                

                

 

     บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษสิงห์บุรี) มอบผ้าห่มกันหนาวและกระดาษทิชชู่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการยากไร้ในชุมชน ดังนี้

     ตำบลบางมัญ เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2562

     ตำบลบางกระบือ เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2562

     ตำบลโพกรวม เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2562

     ตำบลน้ำตาล เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2562

ขอขอบคุณ คุณกมลชนก จิตรื่น บริษัท เอส.เอส.พี. ยูนิฟอร์ม จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ปักโลโก้ลงบนผ้าห่มกันหนาว

 

                 

                

                 

                

                 

                

                 

                

                

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner