โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในชุมชนโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนในชุมชน

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนในตำบลโพกรวม ตำบลน้ำตาลและตำบลบางกระบือ ได้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโคกพระ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โรงเรียนวัดประโชติการามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล จำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาท

       พร้อมกับจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา  14 : 00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด โดยมีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561

 

                 

               

               

 

 

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนในตำบลโพกรวม ตำบลน้ำตาลและตำบลบางกระบือ ได้แก่โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโคกพระ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม โรงเรียนวัดประโชติการามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำตาล จำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 100,000 บาท

       พร้อมกับจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา  14 : 00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด โดยมีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561

 

                 

               

               

 

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner