กิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน มิถุนายนกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน มิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด นำอาหารกลางวัน และไอศกรีมมาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประโชติการาม โดยมีพนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายนเข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

  

    

  

  

  

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด นำอาหารกลางวัน และไอศกรีมมาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประโชติการาม โดยมีพนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายนเข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

  

    

  

  

  

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner