กิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน มิถุนายนกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงานประจำเดือน มิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด นำอาหารกลางวัน และไอศกรีมมาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประโชติการาม โดยมีพนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายนเข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

 

 

  

  

  

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด นำอาหารกลางวัน และไอศกรีมมาเลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประโชติการาม โดยมีพนักงานที่เกิดในเดือนมิถุนายนเข้าร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

 

 

  

  

  

 

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner