โรงงานสิงห์บุรี

Standard Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Improved Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์แบบเรียน นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Singburi Mill

 

Standard Newsprint

End-uses: Newspaper, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

Improved Newsprint

End-uses: School text book, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

รอบรั้วโรงงานNews

กิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนมิถุนายนกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน

2 มิ.ย. 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมวันเกิดให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน โดยพนักงานร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรีไหว้ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สำหรับพนักงานทุกท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนนี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ พบแต่ความโชคดีตลอดไป        วันที่ 2 มิถุนายน 2566 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมวันเกิดให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน โดยพนักงานร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ สำนักสงฆ์ ต.ทับยา อ.อินทร์บุรีไหว้ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สำหรับพนักงานทุกท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนนี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ พบแต่ความโชคดีตลอดไป        

กิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคมกิจกรรมคล้ายวันเกิดพนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม

12 พ.ค. 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมวันเกิดให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม โดยพนักงานร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ วัดเสาธงทอง ตำบลบางมัญและถวายกระดาษอนามัยเป็นของสอยดาวประจำปี ณ วัดโคกพระ ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สำหรับพนักงานทุกท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ พบแต่ความโชคดีตลอดไป        วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด จัดกิจกรรมวันเกิดให้กับพนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม โดยพนักงานร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ณ วัดเสาธงทอง ตำบลบางมัญและถวายกระดาษอนามัยเป็นของสอยดาวประจำปี ณ วัดโคกพระ ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด สำหรับพนักงานทุกท่านที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ พบแต่ความโชคดีตลอดไป        

กลุ่มเจริญอักษรC.A.S. Group

 
  
 
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.singburi.go.th

 

 

Singburi Thailand

www.singburi.go.th

มาตรฐานที่เราได้รับCertificate center

TOP // ͹ banner // ͹ banner