โรงงานสิงห์บุรี

Standard Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Improved Newsprint

ใช้สำหรับพิมพ์แบบเรียน นิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ อาทิ โบรชัวร์ ใบปลิว แผ่นพับ และคู่มือต่างๆ

Singburi Mill

Standard Newsprint

End-uses: Newspaper, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

Improved Newsprint

End-uses: School text book, magazine, folded brochure, handbill, leaflets and manual

รอบรั้วโรงงานNews

มอบผ้าห่มกันหนาวและกระดาษทิชชู่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงมอบผ้าห่มกันหนาวและกระดาษทิชชู่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

16 ธ.ค. 2562

     บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษสิงห์บุรี) มอบผ้าห่มกันหนาวและกระดาษทิชชู่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการยากไร้ในชุมชน ดังนี้      ตำบลบางมัญ เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2562      ตำบลบางกระบือ เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2562      ตำบลโพกรวม เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2562      ตำบลน้ำตาล เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2562 ขอขอบคุณ คุณกมลชนก จิตรื่น บริษัท เอส.เอส.พี. ยูนิฟอร์ม จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ปักโลโก้ลงบนผ้าห่มกันหนาว                                                                                                                                                                     บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษสิงห์บุรี) มอบผ้าห่มกันหนาวและกระดาษทิชชู่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการยากไร้ในชุมชน ดังนี้      ตำบลบางมัญ เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2562      ตำบลบางกระบือ เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2562      ตำบลโพกรวม เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2562      ตำบลน้ำตาล เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2562 ขอขอบคุณ คุณกมลชนก จิตรื่น บริษัท เอส.เอส.พี. ยูนิฟอร์ม จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ปักโลโก้ลงบนผ้าห่มกันหนาว                                                                                                                                                                 

กลุ่มเจริญอักษรC.A.S. Group

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.singburi.go.th

 

 

Singburi Thailand

www.singburi.go.th

มาตรฐานที่เราได้รับCertificate center

TOP // ͹ banner // ͹ banner