โรงเรียนวัดหัวว่าวและศูนย์พัฒนาเด็กวัดกระดังงาโรงเรียนวัดหัวว่าวและศูนย์พัฒนาเด็กวัดกระดังงา

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้มอบของขวัญเนื่องจากกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดหัวว่าวและศูนย์พัฒนาเด็กวัดกระดังงา จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

 

                 

                

                

                

                

                

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้มอบของขวัญเนื่องจากกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดหัวว่าวและศูนย์พัฒนาเด็กวัดกระดังงา จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

 

                 

                

                

                

                

                

TOP // ͹ banner // ͹ banner