จิตอาสาทำความสะอาดวัดโพกรวมจิตอาสาทำความสะอาดวัดโพกรวม

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด วัดโพกรวมหรือที่เรารู้จักกัน วัดใหม่สายเอเซีย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

 

                 

                

                

                

       บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ได้จัดทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด วัดโพกรวมหรือที่เรารู้จักกัน วัดใหม่สายเอเซีย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562

 

                 

                

                

                

TOP // ͹ banner // ͹ banner