โครงการช่วยเหลือน้ำท่วมโครงการช่วยเหลือน้ำท่วม

โดยบริษัทจัดโครงการช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อมอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับชุมชนตำบลน้ำตาลที่ประสบอุทกภัยจำนวน 300 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560

 

        

        

        

 

 

 

โดยบริษัทจัดโครงการช่วยเหลือน้ำท่วมเพื่อมอบข้าวสารและน้ำดื่ม ให้กับชุมชนตำบลน้ำตาลที่ประสบอุทกภัยจำนวน 300 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2560

 

        

        

        

 

 

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner