โครงการปลูกดอกดาวเรืองกับ อบต.น้ำตาลโครงการปลูกดอกดาวเรืองกับ อบต.น้ำตาล

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาลและองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

 

            

            

            

 

 

 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาลและองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

 

            

            

            

 

 

 

TOP // ͹ banner // ͹ banner